Peter Miller - Okulary Peter Miller - Okulary kolekcja Non SENSE Peter Miller - Okulary kolekcja Peter Miller Peter Miller - Okulary przeciwsłoneczne Euro 2012
O NAS | KONTAKT            

Warunki ReklamacjiWarunkiem rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny / faktura VAT.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownik w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowania, urazów mechanicznych czy wypadków losowych.

Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać dokument potwierdzający zakup ( paragon fiskalny lub fakturę VAT) i wypełniony formularz reklamacyjny. Możliwe jest również przesłanie pisemnego oświadczenia, w którym należy podać:
- imię i nazwisko
- adres
- numer zamówienia
- żądania Klienta dotyczące towaru

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego przez Klienta produktu. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową lub telefoniczną.

Reklamacja okularów
Reklamacji podlegają wady i uszkodzenia fabryczne przez okres roku w obrębie UE licząc od daty zakupu i dotyczy to wszystkich produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oprawek lub pęknięć na skutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja jest ważna za okazaniem paragonu fiskalnego/ faktury VAT. Wszelkie modyfikacje, złe użytkowanie, lub użycie niezgodne z przeznaczeniem anuluje gwarancje na produkty.
Niniejsza gwarancja nie narusza praw przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo regulujące sprzedaż dóbr ich konsumpcji.
Jeżali zostanie wykryta w zakupionym towarze ingerencja osób nieupoważnionych spowoduje to utratę gwarancji.
Gdy reklamacja okaże się zasadna to towar odsyłany jest na nasz koszt.
W przeciwnym wypadku wszelkimi kosztami z tego tytułu obciążony zostanie Klient.


Peter Miller * ul. Wielowiejska 24 * 04-884 Warszawa * tel./fax 22 673 57 56 * e-mail: info@petermiller.pl


Peter Miller * ul. Wielowiejska 24 * 04-884 Warszawa * tel./fax 22 673 57 56 * e-mail: info@petermiller.pl